Skróty w Google Analytics sposobem na automatyzację raportowania

| czas czytania: 5 min | Analityka
aplikacja google analytics

Bardzo często logując się na konto Google Analytics sprawdzamy te same raporty, które nas szczególnie interesują. Jeśli są to raporty standardowe, zazwyczaj nie jest problemem, aby szybko przejść do nich z poziomu interfejsu Google Analytics. Jednak kiedy już chcemy dany zbiór danych przefiltrować według określonych cech, musimy dodatkowo zakładać filtry. A gdyby tak wszystko zautomatyzować, żeby zamiast 10 kliknięć robić 3? Z pomocą przychodzą tutaj Skróty.

Korzyści stosowania skrótów w Google Analytics

Skróty w Google Analytics mają tę przewagę nad Raportami niestandardowymi, że są tutaj zapamiętywane wszystkie modyfikacje raportów oraz ustawień z wyjątkiem zakresu dat. Spokojnie możemy dodać wymiar dodatkowy, przefiltrować widok według określonych cech i to wszystko będzie dostępne w niezmienionym stanie przy kolejnym logowaniu na konto.

Jak założyć skrót w Google Analytics?

Skrót można utworzyć do każdego standardowego lub niestandardowego raportu, gdy ma on opcję Skrót (pod nazwą raportu) (Rysunek 1).

Dodanie skrótu Google Analytics

Rysunek 1. Gdzie dodać skrót w Google Analytics?

Klikając w przycisk „Skrót”, pojawia się nam okno dialogowe z prośbą o nazwanie Skrótu. Warto zmienić domyślną nazwę na taką, która nam oraz innym użytkownikom korzystającym z konta Google Analytics będzie jasno mówiła, co w danym raporcie się znajduje.

Nazywanie skrótu GA 

Rysunek 2. Nazwa skrótu

Po nadaniu nazwy klikamy OK i zostajemy przeniesieni do raportu podłączonego pod dany Skrót. Aby zobaczyć, gdzie został on zapisany, należy przejść do sekcji Skrótów dostępnej w obszarze Dostosowanie (Rysunek 3). Tam też oprócz listy wszystkich dostępnych Skrótów będziemy mieli możliwość podjęcia działań związanych z określonym Skrótem: Widok (przechodzi do raportu), Zmień nazwę (zmieniamy nazwę skrótu), Usuń (usuwamy dany skrót).

Lista Skrótów GA

Rysunek 3. Lista skrótów wraz z działaniami

Teraz logując się na konto Google Analytics, zawsze będziemy mieli zapamiętane Raporty, których często używamy. Dotrzeć do nich będzie można zaledwie trzema kliknięciami.

Skróty dla jeszcze bardziej leniwych, czyli automatyzacja automatyzacji

Jeśli pomimo ustawienia skrótów nie mamy ochoty logować się na konto Google Analytics za każdym razem, kiedy chcemy sprawdzić raporty, możemy wykorzystać do tego sekcję Zaplanowane maile. Dzięki temu sprawimy, że dany raport będzie wysyłany cyklicznie na naszą skrzynkę pocztową w postaci załącznika. Ustawienie tej opcji jest bardzo intuicyjne. Będąc w danym raporcie (np. tym ustawionym jako Skrót), który chcielibyśmy otrzymywać pocztą, klikamy w górnej sekcji przycisków pozycję „Wyślij e-mailem”. Tutaj pojawia się kreator (Rysunek 4), w którym określamy wszystkie potrzebne funkcje.

Kreator zaplanowanych maili

Rysunek 4. Kreator zaplanowanych maili

W polu „DO” ustawiamy adresata(ów), do których raport ma być wysyłany – mogą to być również maile firmowe. Z listy załączników wybieramy dogodną formę, np. PDF. W polu Częstotliwość definiujemy, jak często chcemy, aby Google Analytics wysyłał nam raport na pocztę. Dostępne są interwały: jednorazowo, codziennie, co tydzień, co miesiąc oraz co kwartał. Dodatkowo w opcjach Zaawansowane możemy określić czas, przez jaki wysyłka będzie aktywna (maksimum to 12 miesięcy). Okres będzie można potem przedłużyć.

Bardzo istotne jest, aby sprawdzić, czy mamy ustawioną odpowiednią strefę czasową w Widoku w Google Analytics. W przeciwnym razie raporty mogą przychodzić na maila w czasie niezgodnym z naszymi wskazaniami. Zaplanowane wysyłki maili możemy edytować lub usuwać, wchodząc w Administrację  na poziomie Widoku i klikając w pole „Zaplanowane e-maile”.

Jak widać utworzenie Skrótów w Google Analytics wraz z wykorzystaniem opcji Zaplanowane e-maile znacznie przyspieszy wgląd w interesujące statystyki bez konieczności logowania się na konto.