Podatek od reklam na Facebooku – kto musi zapłacić podatek dochodowy i podatek VAT?

Aktualizacja 20.01.2020 | czas czytania: 5 min | EPR
Ile kosztuje reklama na FB

Korzystając z Facebook Ads, decydujemy się na usługi świadczone przez najpopularniejszy serwis społecznościowy, które wiążą się ze spełnieniem obowiązków podatkowych. Za reklamy na Facebooku należy uiścić podatek VAT oraz podatek dochodowy. Czy wszyscy muszą rozliczyć się fiskusem? Jakie formalności wiążą się z facebookowymi kampaniami? Wyjaśniamy zawiłe kwestie podatkowe dotyczące płatnej promocji na Facebooku.

Reklama na Facebooku a podatki – promocja w celach prywatnych i w celach biznesowych

Podczas tworzenia konta Menedżera Reklam zostaniemy poproszeni o wybór celu reklam: prywatny albo biznesowy. Jest to ważne ustawienie – od zaznaczonej opcji będzie zależał sposób rozliczeń podatkowych.

cele reklamy Facebook

Cel reklam można wybrać w Menedżerze Reklam w zakładce Ustawienia.

Reklama do celów prywatnych – wydatków ponoszonych na Facebook Ads nie ujmiesz w kosztach uzyskania przychodu, ale Facebook doliczy do usługi obowiązujący w Irlandii lub w Polsce podatek VAT, wszystkie formalności podatkowe zostaną załatwione, a wartość na fakturze stanowi ostateczną kwotę, którą wydasz na promocję,

Reklama do celów biznesowych – wydatki poniesione na Facebook Ads można ująć w kosztach uzyskania przychodów, ale konieczne będzie samodzielne rozliczenie się z podatku dochodowego i podatku VAT. I teraz jeśli faktura przyjdzie od:

  • Facebook Ireland Limited – kwota na fakturze nie będzie pełna, o czym informuje drobny druk na dokumencie: Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Council Directive 2006/112/EC. Należy doliczyć 23% stawkę podatku VAT,
  • Facebook Poland Sp. z o.o. – kwota na fakturze może zawierać podatek VAT, co uprości rozliczenia z urzędem skarbowym.
cel reklamy Facebook

Facebook zachęca do wyboru celu biznesowego, by ułatwić sobie prowadzenie rozliczeń.

Raz wybrany cel reklamy jest później trudno zmienić, więc przy zakładaniu Menedżera Reklam należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrać tę opcję, która najbardziej nam odpowiada.

zapytaj-o-oferte

Podatki od reklam na Facebooku – osoby fizyczne

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w ustawieniach Menedżera Reklam powinny zaznaczyć, że nie tworzą reklam w celach biznesowych. Dzięki temu Facebook automatycznie doliczy do usługi stawkę podatku VAT i samodzielnie odprowadzi go w Irlandii. Na osobach fizycznych w tym przypadku nie ciążą żadne obowiązki związane z podatkiem dochodowym. Reklamując się na Facebooku w celach prywatnych, nie musimy martwić się dodatkowymi rozliczeniami z fiskusem.

Reklama na Facebooku – obowiązki podatkowe przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, który będą rozliczać w kosztach uzyskania przychodów promocję na Facebooku, muszą zaznaczyć, że tworzą reklamy w celach biznesowych. I tutaj istnieje kilka możliwości spełnienia obowiązków podatkowych zarówno w zakresie podatku VAT, jak i podatku dochodowego w zależności od przyjętego sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym.

Pamiętaj! Zawieranie transakcji z podmiotami, których siedziby są zlokalizowane poza Polską, ale znajdują się na terenie Unii Europejskiej, wymaga zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE. W tym celu należy wypełnić formularz VAT-R.

Rozliczenie podatku VAT za reklamy Facebooka dla vatowców

Zakup reklam na Facebooku traktowany jest jako import usług, więc czynni podatnicy VAT będą mogli później odliczyć naliczony 23% podatek. Transakcje należy wykazać w deklaracji VAT-7.

Jak nievatowiec powinien rozliczyć podatek VAT za zakup reklam na Facebooku?

Podmioty, które nie są podatnikiem VAT, również mają obowiązek uzyskania statusu podatnika VAT-UE. Deklarację VAT-R należy wypełnić w taki sposób, wskazać zwolnienie z podatku VAT w Polsce. Następnie do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, trzeba złożyć deklarację VAT-9M, wykazując zakup reklamy na Facebooku oraz zapłacić naliczony według 23% stawki podatek VAT.

Reklamy na Facebooku a podatek u źródła i podatek dochodowy

Podatek u źródła jest pobierany od płatności dokonywanych w transakcjach międzynarodowych. Chociaż podatnikiem jest podmiot otrzymujący wpłatę, to do obliczenia i zapłaty podatku zobowiązany jest podmiot dokonujący wpłaty stający się płatnikiem podatku. Co to oznacza? W uproszczeniu chodzi o to, że kupując reklamy na Facebooku, który osiąga przychód na terytorium Polski, ale nie rozlicza się w naszym kraju z podatków, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20% wartości wydatków poniesionych na promocję.

Kolejna opłata sprawia, że reklama na Facebooku staje się mniej atrakcyjna, jednak istnieje sposób, aby uniknąć płacenia podatku dochodowego – należy posiadać certyfikat rezydencji podatkowej Facebooka.

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie wskazujące, w jakim kraju dany podmiot jest rezydentem podatkowym i gdzie jego dochody podlegają opodatkowaniu.

Jak zdobyć certyfikat rezydencji podatkowej Facebooka 2020? Tutaj zaczyna się problem – można co prawda skontaktować się z pracownikami Facebooka przez support i spróbować zdobyć oryginalny dokument, jednak w większości przypadków jest to walka z wiatrakami. W sieci znajdziemy skany certyfikatu taki jak np. ten:

certyfikat rezydencji podatkowej facebooka 2020

Czy w urzędzie skarbowym wystarczy przedstawić skan lub kopię certyfikatu rezydencji podatkowej? Wszystko zależy od konkretnego urzędnika, który będzie rozpatrywał naszą dokumentację. Większość urzędów wymaga oryginałów albo kopii potwierdzonych notarialnie, ale w interpretacji z 31 lipca 2017 roku (0111-KDIB2-1.4010.79.2017.2.AT) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że gdy nie jest możliwe uzyskanie oryginału certyfikatu, podatnik może skorzystać z dokumentu w wersji elektronicznej.

Posiadając certyfikat rezydencji podatkowej Facebooka, przedsiębiorca nie zapłaci podatku dochodowego od zakupionych reklam, ale wciąż ciąży na nim obowiązek sprawozdawczy. Do końca marca za rok poprzedni należy wypełnić druk IFT-2R i wysłać go do Facebooka oraz właściwego urzędu skarbowego. W formularzu powinna znaleźć się informacja o dokonanych wypłatach i pobranym podatku. Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego wiąże się z konsekwencjami finansowymi.

Reklamy na Facebooku a podatki – podsumowanie

Prowadzenie płatnych kampanii na Facebooku niestety wiąże się ze spełnieniem obowiązków podatkowych:

  • Osoby fizyczne (reklama w celach prywatnych) – nie muszą płacić podatku VAT ani podatku dochodowego, Facebook zajmuje się rozliczeniami,
  • Przedsiębiorcy niebędący podatnikami VAT (reklama w celach biznesowych) – muszą uzyskać status podatnika VAT-UE, zapłacić podatek VAT (druk VAT-9M), rozliczyć się z podatku dochodowego – zapłacić go lub przedstawić certyfikat rezydencji podatkowej i wypełniając druk IFT-2R, spełnić obowiązek sprawozdawczy,
  • Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT (reklama w celach biznesowych) – muszą uzyskać status podatnika VAT-UE, naliczyć i zapłacić podatek VAT (który później zostanie zwrócony; druk VAT-7), rozliczyć się z podatku dochodowego – zapłacić go lub przedstawić certyfikat rezydencji podatkowej i wypełniając druk IFT-2R, spełnić obowiązek sprawozdawczy,
  • Przedsiębiorcy (reklama w celach prywatnych) – nie muszą płacić podatku VAT i podatku dochodowego, ale wydatków poniesionych na reklamę nie mogą ująć w kosztach uzyskania przychodu.

Wszystkie kwestie związane z rozliczeniami z urzędem skarbowym najlepiej przekazać księgowym lub biurom rachunkowym. Facebook Ads już sam w sobie jest skomplikowanym narzędziem, więc lepiej poświęcić się tworzeniu angażujących kampanii reklamowych.