Ruch użytkowników, odwiedzalność serwisu – sposoby mierzenia i modele rozliczenia

| czas czytania: 5 min | Analityka
analityka e-commerce

Zwiększony ruch użytkowników na stronie czy tzw. duża odwiedzalność serwisu to najczęściej wymieniane punkty, jakie stawiają sobie za cel pozycjonowania właściciele witryn internetowych. Wynika to głównie z tego, że w bardzo wielu przypadkach wzrost liczby odwiedzin w obrębie domeny przekłada się niemal bezpośrednio na osiągane przez nią cele, takie jak np. sprzedaż produktów lub usług, częstsze zapytania ofertowe czy zyski z reklamy emitowanej na stronach. Kluczowym elementem, jeśli chodzi o planowanie kampanii SEO, jest nie tylko samo zwiększenie liczby sesji generowanych poprzez bezpłatne wejścia z wyszukiwarek, ale również ustalenie kryteriów, które pozwolą ocenić jakość pozyskanego w ten sposób ruchu i jego rzeczywisty wzrost.

Jak mierzyć ruch na stronie?

statystyki ruchu na stronieNajczęściej wykorzystywanym narzędziem, ułatwiającym monitorowanie ruchu w obrębie domeny oraz jego analizowanie jest Google Analytics. Przy jego intuicyjnej budowie analiza ruchu jest na tyle prosta, że już za pomocą kilku podstawowych raportów można bez trudu sprawdzić odwiedzialność serwisu – zarówno, z jakich źródeł notowane są sesje oraz jak zmieniają się one na przestrzeni dni, tygodni czy miesięcy. Przy użyciu tego narzędzia można nie tylko ocenić to, na ile ruch w sieci jest „sezonowy”, (czyli zmienny w różnych okresach), ale również, jaki jest jego przyrost w odpowiedzi na prowadzone działania promocyjne. Jeszcze innym, ważnym elementem, jest łatwość mierzenia zaangażowania użytkowników, którzy trafiają na stronę z poszczególnych źródeł (np. z wejść organicznych) oraz możliwość oceny tego, czy odnotowywane sesje przekładają się na założone cele (transakcje, interakcje poprzez formularz kontaktowy, pobranie oferty itp.). Można również sprawdzić, jak duży procent spośród nich stanowią  np. unikalni użytkownicy.

Punkt wyjścia

Bez względu na wybrany rodzaj rozliczenia, wynagrodzenie za pozycjonowanie w modelu opartym o ruch, powinno zakładać określenie „poziomu zero”, od którego rozpoczynamy działania i mierzenie efektów. W zależności od witryny i dotychczas osiąganego przez nią poziomu sesji, można przyjąć, że ruch brany pod uwagę przy rozliczeniu będzie np. pomniejszony o liczbę sesji, która stanowi średnią z ostatnich trzech miesięcy lub określić inny „punkt wyjścia”, który sprawi, że wynagrodzeniu będzie podlegać tylko ta liczba wejść, która faktycznie przewyższa dotychczas odnotowywany ruch. Dodatkowo pod uwagę będą brane jedynie wejścia z bezpłatnych wyników wyszukiwania. W przypadku domen, które odnotowują bardzo duże zmiany w liczbie odwiedzin (np. ze względu na zwiększone zainteresowanie użytkowników ofertą w określonym sezonie), rozliczenie można oprzeć na porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim (np. styczeń 2015 – styczeń 2014).

statystyki odwiedzin strony przez użytkownika

Sposoby rozliczenia

  • za sesję – w tym modelu, na początku współpracy określona zostaje stawka (najczęściej jest to od kilku do kilkunastu groszy), na postawie której wyliczane będzie przyszłe wynagrodzenie. Jego wysokość jest ściśle związana z liczbą sesji, która zostanie pozyskana z bezpłatnych wyników wyszukiwania, w danym miesiącu. W tym wariancie płatność jest najbardziej adekwatna do wysokości ruchu.
  • progowo – opcja ta uzależnia wysokość wynagrodzenia od poziomu wypracowanego wzrostu odwiedzin. Na starcie zostają określone poziomy, które wpływają na wysokość premii. Mogą być one zdefiniowane procentowo (wtedy wzrost liczby sesji z bezpłatnych wyników wyszukiwania o pięć, dziesięć czy piętnaście procent będzie skutkował wzrostem wysokości wynagrodzenia o określone kwoty) lub też progowo – np. co 10 tys. sesji. Wariant ten pozwala dokładnie przewidzieć niezbędny budżet oraz prognozować wysokość nakładów w zależności od osiąganego progu ruchu.
  • z uwzględnieniem współczynnika konwersji lub wartości na sesję – w tym modelu wynagrodzenie uzależnione jest nie tylko od zwiększonej liczby sesji, ale również od jakości pozyskanego ruchu. Oznacza to, że np. stawka za sesję spada, jeśli na skutek zwiększonego ruchu obniży się np. współczynnik konwersji (lub wartość na sesję). Analogicznie jeśli wypracowany ruch będzie dobrej jakości i wpłynie na poprawę współczynnika konwersji z bezpłatnych wejść z wyszukiwarki, to przy wyliczeniu wynagrodzenia uwzględniona będzie wyższa (niż bazowa) stawka za sesję. Wariant ten najmocniej wiąże ruch użytkowników z ich zachowaniem w obrębie strony i wymaga zaplanowania kampanii, której zadaniem będzie nie tylko podniesienie liczby sesji, ale również pozyskanie jak największej liczby wejść, które mają szansę przełożyć się na realizację celu na stronie klienta.