Nowe wytyczne Google Moja Firma dotyczące firm działających na danym obszarze

| czas czytania: 5 min | SEO
Artefakt Google Maps

Wizytówka Google Maps pomaga lokalnym przedsiębiorstwom przyciągnąć osoby poszukujące usług i produktów w miejscu swojego zamieszkania. Google wprowadziło nowe wytyczne dotyczące firm działających na określonym obszarze – nieposiadjących fizycznych placówek i świadczących usługi u klienta. Jakie zasady muszą przestrzegać przedsiębiorcy, tworząc profil Google Moja Firma?

Zakaz tworzenia „wirtualnych” oddziałów w wizytówce Google Maps

Niektórzy lokalni przedsiębiorcy nie posiadają fizycznej siedziby, ponieważ usługi świadczą wyłącznie u klienta. Tak jest w przypadku firm remontowych – przeważnie nie posiadają biura, a np. uzgadnianie warunków współpracy odbywa się w mieszkaniu zleceniodawcy. Tego typu przedsiębiorstwa mogą utworzyć konto w Google Moja Firma, jednak powinny:

  • założyć jedną stronę,
  • w sekcji adres zaznaczyć pole: Dostarczam produkty i świadczę usługi u klientów,
  • wskazać w wizytówce obszar, na którym świadczone są usługi.

Google nie pozwala na to, aby firmy działające na określonym obszarze podawały adres „wirtualnego” biura. Skoro klienci nie mogą przyjść do fizycznej siedziby, to informacja o lokalizacji może być dla nich myląca.

Hybrydowe firmy działające na danym obszarze

Z kolei przedsiębiorstwa, które posiadają swoje fizyczne placówki i świadczą usługi poza firmą lub dostarczają gotowe produkty wprost do klienta (np. pizzerie oferujące dostawę na wynos) mogą podać adres w wizytówce i zaznaczyć obszar działalności. Jednak należy pamiętać, że adres można udostępnić wyłącznie wtedy, gdy w godzinach pracy w placówce przebywają pracownicy, a klienci mogą z nimi porozmawiać o świadczonych usługach.

Czy Google będzie sprawdzał zgodność wpisanych danych z rzeczywistością? Z pewnością zareaguje na uwagi lokalnych przewodników oraz opinie użytkowników, ale samodzielna weryfikacja wszystkich wizytówek to raczej rzecz niemożliwa do zrealizowania.