Narzędzie PageSpeed Insights rozbudowane o nowy wskaźnik – szybkość działania strony

| czas czytania: 5 min | SEO
page speed

Dzięki darmowemu narzędziu PageSpeed Insights sprawdzimy czas ładowania strony na urządzeniach desktopowych i mobilnych. Wskazówki optymalizacyjne pomagają poprawić wydajność serwisu, a tym samym zatrzymać internautów na stronie. Jakie nowości oferują googlarze na początku 2018 r.? PageSpeed Insights wzbogacono o nowy parametr – szybkość działania strony obliczaną na podstawie Chrome User Experience Report, czyli raportu zadowolenia użytkowników korzystających z przeglądarki Chrome.

Co zawiera nowy raport PageSpeed Insights?

W zaktualizowanym raporcie zobaczymy dwa wskaźniki: szybkość działania strony oraz optymalizację. Oba parametry obliczane są osobno dla wydajności strony na urządzeniach mobilnych oraz komputerach i laptopach. Nie powinien zdziwić nas fakt, że jak poprzednio mogą zaatakować nas trzy kolory – zielony, pomarańczowy oraz czerwony, informujące o czasie ładowania strony.

Optymalizacja nadal prezentowana jest w skali od 0 do 100. Im wyżej zostanie oceniony nasz serwis, tym lepiej. W przypadku słabego czasu wczytywania strony otrzymamy wskazówki i zalecenia optymalizacyjne. Ich wdrożenie pomaga poprawić page speed. Z kolei szybkość działania strony to parametr obliczany na podstawie mediany wartości dwóch miar:

  • First Contentful Paint (FCP) – czas ładowania treści na stronie od momentu jej uruchomienia przez użytkownika do chwili załadowania kompletnej zwartości,
  • DOM Content Loaded (DCL) – czas przetwarzania kodu HTML strony internetowej z wyłączeniem czasu ładowania CSS-a, obrazów oraz JavaScriptu.

Wskaźniki FCP i DCL zawierają rzeczywiste dane o zadowoleniu użytkowników i pochodzą z  Chrome User Experience Report – googlowskiego projektu mającego na celu analizowanie zachowania internautów. Oprócz szybkości działania strony zobaczymy również wykres prezentujący rozkład wczytywania strony. Po najechaniu na poszczególne słupki diagramu dowiemy się, jaki procent elementów serwisu ładuje się szybko, przeciętnie lub wolno. Dodatkowo udostępniono statystyki strony informujące o liczbie MB potrzebnych do pobrania zawartości całej witryny.

Szybkość ładowania strony i kolorowe wykresy niestety nie są dostępne dla wszystkich serwisów – z racji tego, że FCP i DCL tworzone są w oparciu o dane dotyczące realnych zachowań użytkowników, jedynie strony z dużym ruchem otrzymają takie informacje.