Marketing terytorialny – jak wykorzystuje się go w SEO

| czas czytania: 6 min | SEO
marketing-terytorialny

Marketing terytorialny może być mało znanym pojęciem, które jednak funkcjonuje od wielu lat na rynku rozwoju przestrzeni. Niezależnie od tego, jaką postać przyjmował i jakich miejsc dotyczył, miał ten sam cel: generować korzyści z tego, co lokalne.

Czym jest marketing terytorialny

Popularną definicją marketingu jest założenie, że polega on na zarządzaniu korzystnymi relacjami nawiązanymi z klientem. W tym rozumieniu pozytywne relacje to takie, które powinny przynosić zysk dla marki. Korzyściami może być nie tylko dochód z prowadzonych działań, ale również stworzenie spójnego wizerunku, który pomoże w rozwoju biznesu.

Znając już ogólne założenie marketingu, można łatwiej zrozumieć jego inne odłamy. Polski ekonomista Andrzej Szromnik w swojej pracy „Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne” opisuje marketing terytorialny, jako „całokształt skoordynowanych działań podmiotów lokalnych, regionalnych i/lub ogólnokrajowych zmierzających do wykreowania procesów wymiany i oddziaływania poprzez rozpoznanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz pragnień mieszkańców”.

Upraszczając tę akademicką definicję, marketing terytorialny dąży do tego, aby wykreować określony sposób postrzegania regionu oraz odpowiedzieć na potrzeby grup społecznych przebywających w danym miejscu. Marketing miejsc ma pomóc w dynamicznym rozwoju przestrzeni oraz usatysfakcjonowaniu ludności tam przebywającej. Jak sama nazwa wskazuje, jest nieodzownie związany z przestrzenią, więc budowanie korzystnych relacji z konsumentem będzie połączone z czynnikami zewnętrznymi – czyli określonym miejscem. Zależnie od tego, jak spojrzy się na to zagadnienie, można znaleźć zalety i wady prowadzenia tego rodzaju marketingu.

Problemem określonego regionu czy przestrzeni może być borykanie się z ograniczeniami, których nie da się zniwelować. Wtedy praca z danym miejscem będzie wymagała stworzenia indywidualnych rozwiązań. Z drugiej strony warto przekuć wszystkie unikatowe cechy regionu w zalety, żeby przedstawić odbiorcom miejsce w jak najlepszym świetle.

Marketing terytorialny można podzielić na działanie w obrębie: miast, wsi, regionów, gmin, powiatów i województw. Jedyne, co zmienia się wraz z przestrzenią, to wymagania, jakie mają określone grupy wobec danego miejsca.

artefakt-oferta

Grupy społeczne, które wpływają na marketing terytorialny

Skupiając się na grupach społecznych, które przyczyniają się do rozwoju, warto usystematyzować, kto ma wpływ na przestrzeń.

  • Pierwszą nasuwającą się na myśl grupą społeczną są mieszkańcy, ponieważ są stałą częścią danego regionu i korzystają z przestrzeni wokół siebie i ją tworzą. Mogą mieć najwięcej wymagań w kwestii codziennego korzystania z miasta czy wsi, ponieważ wpływa to na ich codzienne funkcjonowanie. Elementami ważnymi dla nich może być komunikacja miejska, parki, place zabaw, osiedla i tym podobne obszary.
  • Drugą grupą są turyści, którzy w odróżnieniu od mieszkańców zazwyczaj korzystają z przestrzeni sezonowo. Ich potrzeby będą odnosiły się do konkretnych miejsc związanych z przestrzenią turystyczną i jej elementów, na przykład: komunikacji, hoteli, miejsc turystycznych, punktów informacyjnych itp.
  • Inwestorzy i przedsiębiorcy są kolejną grupą, która pośrednio odpowiada już na potrzeby turystów i mieszkańców. Jednak warto pamiętać, że oni sami mają własne wymagania dotyczące przestrzeni. Przedsiębiorcy będą zwracali uwagę na elementy związane z odpowiednim miejscem do rozwoju biznesu i określoną grupą społeczną, do której kierują działalność. Również ważnym aspektem będą zasoby, które są im potrzebne do funkcjonowania biznesu.

Każda z grup społecznych będzie wskazywała na inne potrzeby i będą one wzajemnie na siebie wpływać, stąd też marketing miejsc powinien być prowadzony przemyślanie i wielotorowo. Tworząc ofertę dla jednej grupy społecznej, warto mieć na uwadze inne społeczności, które będą wchodziły w interakcję z daną przestrzenią czy działalnością. Miejsce, potrzeby społeczne i jasno określony cel to ważne składowe, które pozwalają stworzyć dobry marketing terytorialny.

Przeczytaj również: Reklama komercyjna i reklama społeczna – co powinniśmy o nich wiedzieć?

Gdzie stosuje się marketing terytorialny

Lokalność staje się coraz szerszym trendem wśród konsumentów. Docenianie walorów bliskiej mieszkańcom przestrzeni staje się wręcz modną tendencją. Zasoby, które pochodzą od okolicznych przedsiębiorców, są bardziej cenione, niż produkty niezwiązane z regionem. Jest to szczególnie pozytywne zjawisko w czasach kryzysu gospodarczego, kiedy najtrudniej jest małym przedsiębiorcom prowadzić biznes. Społeczność chętnie korzysta z usług, które w procesie kreowania marki bazują na lokalnych dobrach (produktach lub usługach). Dzięki temu budują poczucie wspólnoty.

Marketing terytorialny może efektywnie wspomóc popyt na konkretne usługi, produkty i atrakcje, ponieważ odpowiednio poprowadzony oddziałuje na emocje związane z tożsamością, wspólnotą i przynależnością. Marketing miejsc najczęściej wykorzystywany jest w turystyce oraz organizacjach, które mają za zadanie wypromować dany region. Branże te tworzą materiały reklamowe, które wskazują na unikatowe i atrakcyjne walory określonej przestrzeni. Dzięki temu zachęcają mieszkańców i turystów do aktywnego spędzenia czasu i korzystania z danego miejsca.

Jak wykorzystuje się marketing terytorialny w SEO

Jak już wcześniej zostało wspomniane, marketing terytorialny będzie czerpał z lokalności, ponieważ odnosi się do konkretnych działalności w konkretnej przestrzeni. Znając charakterystykę obu tych czynników, można opracować plan pozycjonowania wykorzystujący lokalne szczegóły budujące daną przestrzeń.

Marketing miejsc może być wykorzystywany na kilka sposobów. Działania SEO szczególnie czerpią z marketingu terytorialnego w kwestii ustalenia grupy docelowej oraz słów kluczowych, ponieważ wiele branż prowadzi lokalne działania, a ich oferta jest powiązana z określonym miejscem.

Najbardziej oczywistym sposobem jest pozycjonowanie lokalne, które polega na korzystaniu z fraz kluczowych w konfiguracji z miejscem prowadzonej działalności. Umożliwia to pozyskiwanie większego ruchu z określonego miejsca, które niesie najwięcej korzyści dla biznesu. Jednak nie wszystkie firmy powinny korzystać z pozycjonowania lokalnego – na przykład nie jest to rozwiązanie dla działalności, która funkcjonuje w pełni w internecie i nie oferuje usług związanych z daną lokalizacją. W tym wypadku lepiej pozycjonować się globalnie i nie ograniczać źródła ruchu do określonych miast, województw czy regionów.

Natomiast branże, które warto pozycjonować lokalnie, to działalności funkcjonujące w konkretnych lokalizacjach lub chcące pozyskać ruch na stronie z określonych miejsc. Często są to marki powiązane z danym regionem, jego tradycjami i kulturą, dlatego korzystają z słów kluczowych przypisanych danemu miejscu.

Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie marketingu terytorialnego w kampaniach Google Ads i stworzenie promocji dla odpowiedniej grupy docelowej. Ustalenie odpowiedniego targetu będzie czynnikiem sukcesu płatnej kampanii promocyjnej.

Podsumowanie

Marketing terytorialny wydobywa to, co najlepsze z przestrzeni, i bazuje na zaletach danego miejsca. Jeśli działalność może wykorzystać pozytywy wynikające ze swojej lokalizacji, warto zadbać, aby działania promocyjne opierały się również na lokalności.