PARP

Rekomendacje: logo PARP
PARP referencje
PARP rekomendacje

„Niniejszym potwierdzam, iż Artefakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 5 pok. 202 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83 wykonał 3 zamówienia:

1. Zamówienie 1 – „Pilotażowy projekt wsparcia komunikacji nt. Funduszy unijnych wspierających e-biznes w mediach społecznościowych”.

Przedmiotem zamówienia było wsparcie komunikacji nt. Funduszy unijnych wspierających e-biznes w mediach społecznościowych. W ramach zadania Wykonawca m.in.: opracował koncepcję kampanii informacyjnej na temat funduszy unijnych wspierających e-biznes e mediach społecznościowych, realizował usługi copywritingu (tj. redagował informacje i materiały prasowe, tworzył treści na strony internetowe), dystrybuował informacje prasowe; pozycjonował oficjalne artykuły i komunikaty PARP; monitorował media internetowe; prowadził aktywną wielokanałową komunikację z użytkownikami blogów, portali i forów.

2.Zamówienie 2 – „Przygotowanie i przeprowadzenie działań promujących w Internecie program Wsparcia na uzyskanie grantu”

Przedmiotem zamówienia było przygotowanie i przeprowadzenie działań promujących w Internecie program Wsparcie na uzyskanie grantu. Wykonawca przygotował i przeprowadził działania promujące w Internecie program Wsparcie na uzyskanie grantu (WnUG), na podstawie wcześniej zatwierdzonej koncepcji realizacji Projektu. W ramach zamówienia Wykonawca osiągnął zakładane wskaźniki ilościowe odwiedzin i pobrań materiałów przez Unikalnych Użytkowników.

3. Zamówienie 3 – „Projekt wsparcia komunikacji PARP w Internecie w szczególności w mediach społecznościowych”

Przedmiotem zamówienia było wsparcie PARP w realizacji ochrony wizerunku PARP w internecie oraz w realizacji komunikacji zewnętrznej, w szczególności w prowadzeniu działań komunikacyjnych z wykorzystaniem Internetu, w tym w mediach społecznościowych. W ramach zadania Wykonawca m.in.: monitorował internet pod kątem analizy i oceny skuteczności prowadzonych działań oraz identyfikacji miejsc, w których toczy się bieżąca dyskusja nt. Zamawiającego; opracował listę słów i fraz kluczowych, po których internauci poszukują w Internecie informacji powiązanych z PARP; wspierał Zamawiającego w realizacji bieżących działań komunikacyjnych w Internecie; wykonywał usługi copywritingu; opracował bazę dziennikarzy branżowych; prowadził aktywną wielokanałową komunikację z użytkownikami blogów, portali i forów w miejscach wynikających z monitoringu w celu przedstawienia obiektywnych danych i kreowania wiarygodnego i pozytywnego wizerunku PARP.

Potwierdzam, że ze zleconych prac Artefakt Sp. z o.o. wywiązał się należycie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz dostarczonymi przez Zamawiającego wytycznymi.”

Monika Dyląg-Sajór – Departament Komunikacji Zewnętrznej