Magdalena Jaskólska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Przez wiele lat rozwijała swoje kompetencje w obszarze działań handlowych i marketingu w międzynarodowym środowisku.

Wolne chwile dzieli pomiędzy rodzinę, psa i ukochany ogród. Kocha dobre jedzenie i jeszcze lepsze filmy.