Adrianna Pietrzyk

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia angielska. Z marketingiem internetowym związana od 2017 roku, szybko odkryła w sobie smykałkę do kampanii reklamowych Google, Facebook i LinkedIn.

Łatwość w posługiwaniu się językiem obcym sprawia, że chętnie podejmuje współpracę z klientami zagranicznymi oraz angażuje się w projekty angielskojęzyczne.

Fanka skateboardingu, muzyki niezależnej i fabularnych gier wideo, którą najłatwiej znaleźć w poznańskich restauracjach.