Wspieramy firmy w trudnym czasie: www.artefakt.pl/antidotum-na-kryzysAntidotum na kryzys

Jak wygenerować i księgować fakturę za kampanie Google Ads – praktyczny poradnik

Aktualizacja 03.04.2020 / SEM
księgowanie faktury z AdWords

Jednym z najczęstszych pytań zadawanych przez początkujących użytkowników narzędzia Google Ads (dawnej Google AdWords) jest pytanie o fakturę za usługę Ads. Gdzie ją pobrać? Jak ją rozliczyć?

Poniżej postaram się w prosty sposób pokazać, jak poradzić sobie z tym dokumentem.

Gdzie znajduje się faktura Google Ads?

W aktualnym interfejsie Google Ads fakturę pobieramy z zakładki „Dokumenty rozliczeniowe”. Należy wejść w opcję górnego menu – NARZĘDZIA I USTAWIENIA, a następnie przejść do sekcji PŁATNOŚCI:

panel google ads generowanie faktury

W ten sposób trafimy na kartę „Transakcje”, która szczegółowo pokazuje wydatki poniesione na poszczególne kampanie. Dane zawarte w standardowym widoku tej karty obejmują okres ostatnich 3 miesięcy.

Faktura VAT znajduje się na szarej, poziomej belce oddzielającej dane o transakcjach z kolejnych miesięcy. Pod napisem „Faktura VAT (UE)” znajduje się numer dokumentu gotowego do pobrania (wyświetlany w niebieskim kolorze), który należy kliknąć. Faktura pobiera się automatycznie w formacie PDF.

transakcje google ads

Jeśli chcesz zobaczyć tylko Faktury VAT wystawione w innym okresie niż ostatnie 3 miesiące, to musisz zmienić zakres dat w głównym menu. Dodatkowo możesz zawęzić wyświetlane dane tylko do dokumentów typu VAT. Te ustawienia znajdują się nad Tabelką w formie rozwijalnych przycisków.

pobieranie faktury google ads

Jakie dane znajdują się na Fakturze Google Ads?

Obecnie faktura Google składa się z dwóch stron. Na pierwszej stronie znajdują się:

 • dane Google Ireland Limited w tym numer identyfikacji VAT,
 • dane reklamodawcy, w tym Nr VAT (EU),
 • numer faktury, data faktury (ostatni dzień miesiąca), identyfikator płatności,
 • pozycja „Łączna kwota”. Wartość tej pozycji zależy od tego, w jaki sposób konto jest zasilane środkami na kampanię.
  • Jeśli wpłaty są dokonywane ręcznie poprzez przelew – na fakturze znajduje się wysokość wykonanej wpłaty.
  • Jeśli do konta podpięta jest karta płatnicza – na fakturze znajduje się wartość środków pobranych z karty w danym miesiącu.

Pozycja „Łączna kwota” jest zapisywana w walucie konta. Dodatkowo Google wprowadził przeliczenie tej kwoty na walutę Euro (€).

faktura google ads wygląd

Na drugiej stronie faktury znajdują się pozycje określone jako „Odnotowanie kosztów i podatków” oraz „Odnotowano płatność”. Pokazane tutaj dane mogą mieć różne pozycje, w zależności od sposobu zasilania konta.

Jeśli wpłaty są dokonywane ręcznie poprzez przelew – na fakturze znajdują się pozycje:

 • przedpłata za usługę Google Ads, która jest taka sama jak „Łączna kwota” ze strony pierwszej faktury (powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu importu usług),
 • Google Ads, czyli wartość faktycznie poniesionych środków na usługę Google Ads (wartość ujmuje się w kosztach w KPiR),
 • środki z przedpłaty za usługę Google Ads – informacja o kwocie rozliczenia zaliczki (nie podlega księgowaniu),
 • Płatność: Transfer środków (wskazanie rodzaju i wartości płatności).

Jeśli do konta podpięta jest karta płatnicza – na fakturze znajdują się pozycje:

 • Google Ads i jest ona równa wartości „Łączna kwota”,
 • Płatność automatyczna: i tu podany jest typ karty płatniczej oraz wysokość płatności.
faktura google ads generowanie

Jak rozliczać Fakturę AdWords?

Mówiąc o rozliczeniu faktury Google Ads musimy rozpatrzyć dwa zagadnienia: rozliczenie podatku VAT oraz rozliczenie Faktury w kosztach działalności.

Sposób rozliczenia podatku VAT zależy od tego czy jesteś czynnym płatnikiem VAT, czy też nie.

Czynny płatnik VAT

Kwota „przedpłaty za usługę Google Ads” (lub wartość Google Ads w przypadku płatności automatycznych) powinna zostać zaksięgowana jako import usług. W tym celu należy wystawić do niej fakturę wewnętrzną. W fakturze wewnętrznej muszą zostać zawarte: numer faktury, data wystawienia, nazwa usługi oraz kwota przedpłaty. Na fakturze tej należy doliczyć podatek VAT według stawki właściwej dla Polski, czyli 23%.

Usługę Google Ads należy ująć zarówno w rejestrze sprzedaży jak i rejestrze zakupów. Jest ona zatem neutralna, ponieważ nie przynosi ani zysków, ani strat.  Nie ma także obowiązku składania formularza VAT-UE.

Płatnik zwolniony z VAT

W tym przypadku również należy wystawić fakturę wewnętrzną. Jednak naliczoną kwotę podatku VAT należy wpłacić we właściwym Urzędzie Skarbowym do 25.dnia następnego miesiąca. Równocześnie należy złożyć deklarację VAT-9M.

Podatek VAT zapłacony w ten sposób może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Jeśli zaś chodzi o rozliczenie faktury Google w KPIR, to w rejestrze kosztów uzyskania przychodów wpisujemy wydatki faktycznie poniesione na Kampanię, czyli pozycję  „Google Ads” z drugiej strony faktury.

Szczegółowe wytyczne dotyczące rozliczania faktur z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług reguluje Ustawa z dn. 11.03.2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1221 ze zm.). Informacje dotyczące fakturowania zostały uregulowane w Dziale XI, Rozdział 1 ww. ustawy (art. 106a-108).

Dodatkowe, przydatne informacje:

 • Jeśli chcesz rozliczać faktury Google musisz mieć zarejestrowany numer NIP-UE zwany również VAT-UE.
 • Do faktury pobierana jest nazwa klienta, która została wprowadzona podczas zakładania konta do pierwszej linijki danych.
 • Google zaleca pobierać Faktury nie wcześniej, niż 5.go dnia kolejnego miesiąca (fakturę za luty, pobierać np. 5 marca).
 • Google nie jest zobligowane do wystawienia Faktury z naliczonym podatkiem VAT, gdyż zgodnie z przepisami to odbiorca usługi jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT według przepisów obowiązujących w miejscu prowadzenia działalności (zgodnie z art. 196 dyrektywy Rady 2006/112/WE.)
Najnowsze artykuły na blogu:
Kto nie reklamuje się w sieci, temu naprawę trudno osiągnąć sukces w biznesie. W tym artykule...
Co możemy zmienić na stronie, aby nasza witryna spełniała kryteria Core Web Vitals? W artykule...
Core Web Vitals to nowy czynnik rankingowy obowiązujący od maja 2021 roku. Jak sprawdzić, czy...
Dzięki badaniu mikrokonwersji można jeszcze lepiej poznać zachowania użytkowników naszej strony i...
Hashtagi stanowią ważne narzędzie marketingowe używane przez marki po to, by promować produkty i...