Jak wygenerować z Facebooka fakturę VAT za reklamy?

| czas czytania: 5 min | EPR

Wydatki poniesione na reklamę w internecie, np. posty sponsorowane na Facebooku, można ująć w kosztach prowadzenia działalności. Potrzebny jest jedynie dowód potwierdzający wykonanie płatności. Podpowiadamy, jak krok po kroku pobrać fakturę VAT z Managera reklam Facebooka.

Konto w Managerze Reklam

Prowadząc regularnie kampanie Facebook Ads, najlepiej utworzyć konto w Managerze Reklam Facebooka, gdzie będziemy mieć dostęp do wszystkich ustawień związanych z konfiguracją reklam. Ponadto tylko tam istnieje możliwość zmiany danych oraz wygenerowania zbiorczej faktury VAT.

Konto w Managerze zostanie automatycznie założone podczas tworzenia pierwszej reklamy na Facebooku. Należy przejść przez wszystkie kroki, wpisać dane i wybrać sposób płatności. Nie musimy od razu uruchamiać kampanii, po przejściu do Managera możemy ją wyłączyć, nie obciążając naszego konta żadnymi wydatkami.

Gdzie uzupełnić dane do faktury na Facebooku?

Posiadając Managera Reklam, otrzymujemy możliwość administrowania kampaniami, sprawdzania ich statystyk, a także wprowadzania zmian w ustawieniach samego konta. Najlepiej od razu wpisać poprawne dane do faktury VAT. Facebook każdego dnia generuje potwierdzenia płatności. Jeśli np. dzisiaj uruchomimy kampanię, a jutro zmienimy adres i NIP, na pobranych fakturach będą widniały dane, które znajdowały się w systemie poprzedniego dnia.

ustawianie danych do faktury na FB

Na Facebooku dane do faktury uzupełnisz w Ustawieniach, które pojawią się po rozwinięciu menu Managera Reklam.

dane do faktury Facebook

W sekcji Konta reklamowe wypełnisz pełne dane adresowe, które będą widoczne na fakturze VAT wygenerowanej przez Facebooka.

Pobieranie faktury z Facebooka w Managerze reklam

Po przejściu do Managera reklam (znajdziesz go np. w lewej kolumnie w głównym widoku z news feedem) wejdź do menu, a następnie kliknij w przycisk Rozliczenia dostępny pod ikoną Ustawień. Zostaniesz przekierowany do ekranu zawierającego wszystkie transakcje.

rozliczenia na Facebooku

Za pomocą dostępnych filtrów – typ produktu (Facebook, Instagram), metoda i status płatności oraz zakresu dat możesz wyszukać reklamy i kampanie, dla których chcesz wygenerować fakturę VAT. Jeśli pamiętasz nr referencyjny transakcji, to również za jego pomocą przygotujesz dokument dla swojego księgowego.

filtry na Facebooku

Generowanie pojedynczej faktury VAT

Po najechaniu na nr referencyjny płatności pojawi się ikona ze strzałeczką służąca do pobrania faktury z Facebooka. W ten sposób uzyskasz potwierdzenie płatności za reklamy, jakie wyświetliły się danego dnia.

pobieranie faktury na Facebooku

Miesięczna faktura zbiorcza z Facebooka

Podsumowując dany miesiąc, wygodniej posłużyć się dokumentem księgowym, w którym ujęte będą wszystkie dokonane płatności. Wystarczy wybrać interesujący okres, a następnie kliknąć Pobierz wszystkie faktury.

zbiorcza faktura na Facebooka

Pojawią się dwie opcje:

  • Zestawienie faktur jako PDF – otrzymamy jeden plik .pdf z zestawieniem wszystkich płatności z danego okresu,
  • Pojedyncze faktury – wygenerowany zostaje plik zip z pojedynczymi fakturami w formacie PDF z danego okresu.

 

Wydawać by się mogło, że wybierając zestawienie faktur, otrzymamy jeden dokument, który dostarczymy księgowej. Niestety, wygenerowany plik nie jest fakturą VAT i na jego podstawie nie możemy dokonać księgowania. Musimy więc pobrać pojedyncze faktury, a zestawienie pomoże nam jedynie w sprawdzeniu, czy nie pominęliśmy żadnej kampanii i reklamy na Facebooku.

Nie ma zatem możliwości wygenerowania zbiorczej faktury VAT z Facebooka.

Jak wygląda faktura z Facebooka?

Faktura pobrana z Managera reklam będzie zawierała dane adresowe Facebooka i Twojej firmy. Znajdą się na niej również informacje o prowadzonych kampaniach, poniesionych wydatkach na promocję oraz dacie dokonania płatności.

faktura VAT z Facebooka

Generowanie faktur z Facebooka jest dość intuicyjne. Jedyny problem może stanowić brak możliwości pobrania jednego dokumentu księgowego podsumowującego wszystkie reklamy wyświetlone w danym okresie rozliczeniowym. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie zespół Zuckerberga dopracuje Rozliczenia w Managerze Reklam, zwiększając użyteczność tego narzędzia w zakresie rozliczeń księgowych.