Chat GPT 3 kontra GPT 4 – jakie są różnice?

| czas czytania: 5 min | EPR
ai

Chat GPT od firmy Open AI cieszy się niezwykłą popularnością. To temat, który jest obecnie na ustach wielu ludzi. Działanie tego oprogramowania polega na przeszukiwaniu obszernych baz danych w poszukiwaniu treści i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez nas zapytanie. Chat GPT czyta ze zrozumieniem”, a jego styl odpowiedzi jest zbliżony do mowy człowieka. Mimo rosnącej popularności i zaawansowanej technologii wciąż nie jest jednak narzędziem doskonałym. Jakie nowe funkcjonalności ma dla nas Chat GPT 4?  

baner intextKluczowe różnice pomiędzy Chat GPT 3 a GPT 4 

Nowy model językowy Open AI – Chat GPT 4 został uruchomiony 14 marca 2023 roku i stanowi obecnie najnowszą wersję oprogramowania. Porównując obie wersje, można zauważyć wiele zmian, w tym sporo dodatkowych funkcjonalności oraz znaczące ulepszenia. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze różnice pomiędzy wspomnianymi modelami językowymi od firmy Open AI. 

Możliwości wielojęzyczne  

GPT 4 jest w stanie udzielić odpowiedzi na bardziej złożone pytania niż jego poprzednicy. Ponadto ulepszone zostały także zdolności lingwistyczne. Chat potrafi komunikować się w 26 językach, przewyższając tym samym wydajność GPT-3.5, a także innych LLM (large language model – duży model językowy). To udoskonalenie przyczyniło się do zwiększenia dostępności oprogramowania dla ludzi na całym świecie. Ten fakt z kolei przyczynia się do postępu w przetwarzaniu języka naturalnego w zakresie wielojęzycznej komunikacji.

sztuczna-inteligencja

źródło: https://openai.com/gpt-4

Większa pojemność pamięci 

Nowy model językowy posiada pojemność pamięci licząca 64 000 słów. Wartym uwagi jest także fakt, że Chat GPT 4 ma możliwość odwoływania się do minionych już zdarzeń – pozwala to na generowanie spójniejszych oraz bardziej odpowiednich kontekstowo odpowiedzi. Co to oznacza? Użytkownicy nawiązujący interakcje z nowym modelem szybciej i sprawniej otrzymują odpowiedzi. Mogą także liczyć na ciekawsze rozmowy oraz dokładniejsze tłumaczenie zagadnień. 

Zdolność przetwarzanie błędnie sformułowanych żądań 

Open AI udoskonaliło najnowszy model językowy pod kątem wykrywania oraz przetwarzania złośliwych żądań, które przesyłają internauci. Dzięki nowej umiejętności GPT 4 jest w stanie lepiej zrozumieć niepoprawnie sformułowane zapytania. Tym samym model jest obecnie mniej podatny na błędy, a oszukanie jego systemu stało się znacznie trudniejszym zadaniem. 

zmiany-gpt4

źródło: https://openai.com/gpt-4

Przetwarzanie graficzne 

GPT 4 posiada możliwość rozumienia informacji dotyczących treści oraz analizowania grafik i obrazów. Jego poprzednicy skupiali się przede wszystkim na przetwarzaniu informacji tekstowych – nowy model jest zdolny do przetwarzania graficznego, co pozwala na jeszcze lepszą interakcję z użytkownikami. Interesującą funkcjonalnością jest dostarczenie GPT 4 zdjęć dostępnych produktów spożywczych (przykład: jajka, mąka, mleko, masło, owoce) i zadanie mu pytania „Jaką potrawę mogę z tego przygotować?”. Nowy model językowy nie powinien mieć problemu z zaproponowaniem przepisu na ciasto, naleśniki czy wypieki. Przetwarzanie i analizowanie grafik dotyczy także objaśnienia, co znajduje się na załączonym zdjęciu – także interpretacji ilustracji, w tym popularnych już memów. 

Zaawansowana edukacja, badania 

Nowa wersja GPT została poddana testom wiedzy z dziedzin takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Czy model językowy zdał egzamin? Okazuje się, że na pytania testowe udzielił poprawnej odpowiedzi lepiej niż 88% testowanych. Tak duże osiągnięcie daje szansę na integrację z obszarami takimi jak edukacja, obsługa klienta czy nawet badania. By do tego doszło, potrzebne są jednak dalsze testy oraz rozwój i udoskonalenie modelu. 

Podsumowanie 

Planując przetestowanie możliwości Chat GPT 4 na własnych przykładach, należy liczyć się z tym, iż jest to płatne i kosztuje 20 USD miesięcznie. Wcześniej jednak trzeba utworzyć konto i aktywować Chat GPT Plus. Nowa wersja modelu językowego z pewnością oferuje wiele ulepszeń i nowych możliwości, nie jest jednak nieomylna. Korzystając z GPT, 4 warto mieć na uwadze, że nadal ma wady i niedociągnięcia. Zespół Open AI planuje jeszcze udoskonalić obecną technologię sztucznej inteligencji.