Wyniki BADANIA SMG/KRC

Millward - rekomendacja

„Wzrost wyników finansowych i poprawa wszystkich ocen w badaniu satysfakcji klientów wskazują, że agencja ma za sobą bardzo dobry rok. Klienci uważają, że usługi agencji warte są pieniędzy, które im płacą, oraz doceniają ofertę strategicznych i długofalowych rozwiązań."

 

* Źródło: Raport - Agencje interaktywne. Media & Marketing Polska 2017. Badanie zostało przeprowadzone przez Millward Brown. Próba wynosiła 4420 osób.