Profi

Rekomendacje: logo Profi
Rekomendacje: Profi

„Niniejszym potwierdzam, że firma Artefakt Sp. z o.o. realizuje dla firmy Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., za pośrednictwem Pracowni Projektowej Kolorama, usługi z zakresu działań PR w internecie.

Usługa obejmuje w szczególności: prowadzenie działań promocyjnych na portalu Facebook.com, prowadzenie działań marketingu szeptanego (wraz z usługą monitorowania sieci społecznościowych) dla wybranych grup produktowych oraz wsparcie w sieci Internet innych działań promocyjnych podejmowanych przez WWŻ Profi.

Informuję, że Artefakt Sp. z o.o. wykonuje wyżej wymienione usługi w sposób należyty.”

Agnieszka Lupa – doradca ds. PR

This will close in 0 seconds