Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Rekomendacje: logo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rekomendacje: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

„Firma Artefakt z siedzibą we Wrocławiu na zlecenie MRR, zrealizowała w okresie od 21 lipca do 10 grudnia 2010 r. zadanie polegające na świadczeniu usługi pozycjonowania oraz prowadzeniu kampanii linku sponsorowanego w serwisie wyszukiwawczym Google.

Umowa została wykonana prawidłowo, w terminach przewidzianych umową. Współpraca z firmą Artefakt przebiegła bez zastrzeżeń.”

Rober Sidorowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń