Wrocławskie Mieszkania

Realizacje sprowadzały się do działań mających na celu odświeżenie wizerunku Spółki Wrocławskie Mieszkania zarządzającej mieniem komunalnym. Podjęte kroki dotyczyły koncepcji identyfikacji wizualnej oraz wykonania materiałów promocyjnych – tablic, szyldów, naklejek. Ponadto obejmowały przebudowę strony internetowej poprzez wzbogacenie jej o funkcjonalności potrzebne do efektywnego prowadzenie działalności – możliwości ogłoszenia przetargów, modyfikacji treści na stronach i zarządzania BIP.

Spółka Wrocławskie Mieszkania jest spółka prawa handlowego, utworzoną w 2007 roku, w której 100% udziałów należy do Gminy Wrocław. Założeniem istnienia spółki jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w obszarze gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarki nieruchomościami zgodnie z ideą zadań własnych Gminy Wrocław.