Wspieramy firmy w trudnym czasie: www.artefakt.pl/antidotum-na-kryzysAntidotum na kryzys

Wrocławskie Mieszkania

Realizacje sprowadzały się do działań mających na celu odświeżenie wizerunku Spółki Wrocławskie Mieszkania zarządzającej mieniem komunalnym. Podjęte kroki dotyczyły koncepcji identyfikacji wizualnej oraz wykonania materiałów promocyjnych – tablic, szyldów, naklejek. Ponadto obejmowały przebudowę strony internetowej poprzez wzbogacenie jej o funkcjonalności potrzebne do efektywnego prowadzenie działalności – możliwości ogłoszenia przetargów, modyfikacji treści na stronach i zarządzania BIP.

Spółka Wrocławskie Mieszkania jest spółka prawa handlowego, utworzoną w 2007 roku, w której 100% udziałów należy do Gminy Wrocław. Założeniem istnienia spółki jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w obszarze gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarki nieruchomościami zgodnie z ideą zadań własnych Gminy Wrocław.