Wspieramy firmy w trudnym czasie: www.artefakt.pl/antidotum-na-kryzysAntidotum na kryzys

Serwis Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

Serwis Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

W związku z Programem Operacyjnym Kapitału Ludzkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego stworzony został projekt regionalny Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji.

Projekt miał na celu przeprowadzenie działań badawczo-analitycznych w trybie cyklicznym dotyczących bezrobocia. Zrodził się z potrzeby wymiany oraz dostępu do rzetelnych informacji na temat gospodarki Dolnego Śląska. Kumulacja oraz dystrybucja bieżących oraz prognostycznych informacji na temat edukacji, rynku oraz ofert pracy miała przeciwdziałać bezrobociu.

Realizacja projektu wynikała z potrzeby przeprowadzenia rzetelnych, systematycznych badań i zbudowania spójnego systemu informacyjnego, umożliwiającego dostosowanie podejmowanych działań do potrzeb rynku pracy i edukacji. Priorytetowym celem projektu było umożliwienie i ułatwienie dostępu do aktualności i wyników badań dot. rynku pracy oraz edukacji, które przyczynią się do kreowania regionalnej polityki rynku pracy, tym samym zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczania i zapobiegania bezrobociu na Dolnym Śląsku.

Konwencja projektu graficznego zakładała przejrzystość oraz łatwe dotarcie do informacji. Mając to na uwadze został zastosowany typowy business layout, w którym dominującą barwę stanowi odcień zieleni nawiązujący do barw logotypu. Ponadto z przeprowadzonych badań wpływu kolorów na psychikę człowieka wynika, iż kolor zielony ma kojący wpływ na układ nerwowy, dlatego jest często stosowanym kolorem w biznesie. Zastosowanie go w jasnym odcieniu dało efekt lekkości i świeżości layoutu.

Celem Klienta było stworzenie „przyjaznego serwisu” dla wszystkich osób zarówno aktywnych, jak i biernych na rynku pracy. My – jako specjaliści z obszaru, w którym działamy – podjęliśmy się wyzwania i zaprojektowaliśmy serwis „szyty na miarę” – znajdujący swoje uznanie zarówno u osób aktywnie poszukujących pracy, jak i tych, chcących szybko pozyskać informacje o nowych trendach lub ofertach edukacyjnych na rynku pracy.

Zastosowane technologie: PHP, MySQL, XHTML, CSS.