Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za: organizacja pracy sekretariatu, prowadzenie i ewidencja korespondencji, koordynacja obiegu dokumentów…