Wspieramy firmy w trudnym czasie: www.artefakt.pl/antidotum-na-kryzysAntidotum na kryzys

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za: organizacja pracy sekretariatu, prowadzenie i ewidencja korespondencji, koordynacja obiegu dokumentów…